Instints: actuem com ens diuen o com volem?

Per: Alèxia Calaf

Els instints són conductes innates i inconscients que es transmeten genèticament entre éssers vius d’una mateixa espècie. Aquests impulsen a garantir la nostra supervivència i perseverança. A diferència d’altres espècies d’animals, l’ésser humà no depèn tant dels seus instints per sobreviure, a causa de l’evolució del cervell.

Inicialment, els humans vivien en un entorn hostil i perillós, en el qual estaven a sota de la cadena alimentària. Durant el transcurs dels anys, hem anat desenvolupant la nostra intel·ligència i això ens ha permès no dependre dels instints per sobreviure. És important remarcar que avui en dia encara tenim aquests instints, però no sentim la necessitat de fer-los servir perquè l’entorn en el qual vivim no fan falta.

Seguidament, els tres instints més importants de l’ésser humà són: l’instint de supervivència, l’instint de reproducció i l’instint social.

En primer lloc, és el de supervivència, aquest sorgeix en l’individu quan es troba en una situació adversa o de perill de mort. Quan s’activa aquest instint i el cos té la necessitat de sobreviure, la persona activa una sèrie de mecanismes que fa que es mogui constantment com si estigués programat (és com un estimulant).

En segon lloc, tenim l’instint de reproducció que és l’encarregat d’assegurar-se la continuïtat de l’espècie a través del sexe.

En tercer lloc, i per últim, l’instint social és aquell que ens ajuda a relacionar-nos amb la gent i també aquest ens ajuda a ser extravertits.

Els instints són conductes innates que mai desapareixeran del nostre comportament i que estan més presents del que ens pensem, però no de la manera que creiem, ja que els volem amagar o tapar i ja és hora de descobrir com som.